REİKİ

Enerji Bedenlerimiz

ENERJİ KATMANLARI VE AURA
 

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alan auranın bir çok önemli fonksiyonu vardır. Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak yaşamımızı idame ettirmemizi sağlayan chakralar aurada bulunurlar. Aynı zamanda vücudun çevresini sarmış bir kalkan görevi yapar. Eğer sağlam ve güçlü bir auramız varsa bize dışarıdan bir hastalığın yada negatif etkinin gelmesi çok daha güç ...olacaktır. Ancak auramız zayıflamış veya yırtılmışsa negatif enerjilere ve hastalıklara çok daha açık hale geliriz.

O halde auramızın güçlü ve sağlıklı olması fiziksel sağlığımız açısından çok önemlidir. Bunun yanı sıra ruhsal zihinsel ve duygusal sağlığımız açısından da auramızın sağlıklı ve güçlü olması gerekmektedir. Aura, birden çok katmandan oluşmuştur. Bu konuda araştırmacılar arasında çeşitli görüş ayrılıkları olsa da 7 katmanlı aurada, 4 ana katman konusunda genelde fikir birliği vardır.

Bu katmanlar eterik beden, duygusal beden, zihinsel beden ve astral bedendir. Bu katmanların her birinin kendine özgü özellikleri ve işlevleri vardır.

İnsanoğlu, algılama sistemindeki sınırlamalardan dolayı, fiziksel duyularla hissettiği, akılla kavrayabildiği ve zihninde resimsel hale getirebildiği, maddi dünyayı ve fizik bedeni, var olan tek gerçeklik olarak görür ve tanımlar.

Bu algılama ve tanımlama alışkanlığı, Evrensel Yaratılışı ve bütünlüğü oluşturan Madde-Enerji yapılanmasında, enerjinin göz ardı edilmesine, yok sayılmasına neden olarak insanoğlunu büyük bir yanılgıya düşürür. Fizik yasalarca da belirlendiği gibi, Madde-Enerji bütünlüğü Evrende hiçbir zaman kaybolmaz, sadece farklı şekil ve yapılara dönüşerek, sürekli ve sonsuz varoluş içerisinde yerini alır…

Madde bedenin görünüşü ardındaki aktif potansiyel, tüm işlevleri ve yetenekleriyle, bedenin, onsuz var olamayacağı karmaşık bir enerji sisteminden oluşur. Bu sistem çeşitli yapılardan meydana gelir.

◊ Enerji Bedenler.

◊ Chakra Enerji Merkezleri.

◊ Enerji Kanalları, yolları.

Bu sistem içerisinde enerji kanalları gizli ve duyarlı bir damar ağı sistemine benzer. Enerji kanallarının görevi, Evrensel Yaşam enerjisini, enerji bedenler ve madde bedene ulaştırarak sisteme sokmaktır.

Evrensel Yaşam enerjisi, ”Mutlak”enerjiyi, tüm enerji şekillerinin “İlk” kaynağını temsil eder ve çeşitli Frekans-Düzlemlerde, kendini gösterir. ”Hava” bu ifade şekillerinden biridir ve Yaşam Enerjisini alma yollarından biridir.

Her yaşayan varlığın bilinç düzeyi, alınabilen ve saklanabilen Evrensel Yaşam enerjisinin frekanslarına bağlıdır. Hayvanların, İnsanlardan daha düşük frekans -titreşimleri vardır. İlerlemiş insanların da, gelişmenin başlarında olan insanlara göre daha yüksek frekans – titreşimleri olur.

Enerji bedenler, enerji yolları ve chakra’lar aracılığı ile birbirleriyle bağlantılıdır. Chakralar, yaşam enerjisinin çeşitli şekillerini alarak, dönüştürür ve sisteme dağıtırlar. Chakralar, yaşam enerjisini sübtil enerji bölgelerinden, çevreden, evrenden ve tüm enerji yapılarından alırlar. Fizik beden ile enerji bedenlerimizin beslenmesi ve gelişmesi için gerekli olan frekanslara dönüştürürler. Bu işlemle beraber, çevrelerine de enerji verirler. Böylesine bir enerji sistemi ile insanlar; çevreyle, evrenle, yaratılışın farklı düzeylerindeki güçlerle sürekli bir alışveriş içindedirler.

İnsan yapılanmasında çeşitli enerji beden etkinlikleri vardır ve bu bedenlerin kendilerine özgü temel titreşim frekansları bulunur. Fizik bedene en yakın olan eterik beden en düşük frekansla titreşir. Astral ve zihinsel bedenler daha yüksek frekansta ve ruhsal beden en yüksek frekansta titreşir. Bu bedenlerin herbiri, kendi frekans sınırları içinde bir enerji hareketine sahiptir. İnsan geliştikçe buna bağlı olarak frekansları da yükselir. Bu bedenler, kendi titreşim düzeylerinin bilincini taşırlar. Frekanslar yükseldikçe insan, Evrensel Yaşam enerjisinin, hislerin ve farkındalığın daha yüksek şekillerine ulaşır. Enerji bedenler, birbirinden ayrı değillerdir.Her biri farklı frekanslarda titreşirlerken, aynı zamanda birbirleri içinde de yayılırlar.ETERİK BEDEN;

Şekil ve boyut olarak fiziksel bedene benzer. Adeta fiziksel bedenin üzerine giyilmiş ve ona bire bir uyan bir elbise gibidir. Chakralar bu alanda bulunurlar ve auranın üst katmanlarından gelen enerjileri bedene alma işlevi yaparlar.Organizmanın enerji ihtiyacı tam olarak karşılanmışsa,eterik beden aşırı enerjiyi chakralardan ve deri gözeneklerinden dışarıya verir. Eterik bedenin temel işlevi fiziksel bedenin sağlıklı kalmasını sağlamak ve onu evrensel enerji alanı ile bağlantıda tutmaktır. Sağlıklı bir insanda genişliği 5-15 cm kadardır. Hastalık, yorgunluk ve stres gibi durumlarda eterik bedenin genişliği azalır.

Fiziksel bedenin, yaşamsal yaratıcı enerjisini ve fiziksel duyularını şekillendiren güçler burada bulunur. Eterik beden Yaşam Enerjisini ”Solar Pleksus” chakrası yoluyla güneşten ve “Kök” chakra yoluyla da Dünyadan alır. Bu enerjileri saklayarak, chakralar ve enerji kanalları ile, fiziksel bedene akan sürekli akımları besler. Bu iki enerji şekli, hücrelerdeki yaşam dengesini kurarlar.

Eterik beden, fiziksel organizmanın ihtiyacından fazla olan enerjiyi de chakralardan ve deri gözeneklerinden dışarı verir. Gözeneklerden çıkan enerji akımı 5-15 cm.kadar uzakta durur ve auranın bir parçası olan eterik beden aurasını oluşturur.

Bu enerji, fizik bedeni bir kalkan gibi sararak hastalık yapıcı mikropların, zararlı maddelerin bedene girmesini engeller ve aynı zamanda çevreye sürekli yaşam enerjisi yayar.

Normalde, elle tutulamayan ve gözle görülemeyen bu koruyucu kalkan, bedenlerimizin dış etkiler nedeni ile değil, içsel nedenler ile hastalandığını gösterir. Bedenin doğal ihtiyaçları ve doğal bütünlükle paralel olmayan bir yaşam tarzı, alışkanlıklar ile birlikte, olumsuz duygu ve düşünceler, eterik yaşam gücünü harcayarak, enerji bütünlüğünün kuvvetini ve yoğunluğunu azaltır.

Böylece zayıf aura ile birlikte, bedenden çıkan enerji akımları eğikleşir, gedikler ve çatlaklar oluşur. Böylesi bir durumda da, yaşamsal enerji çatlaklardan dışarıya sızabilir. Hastalıklar, fiziksel bedende daha etkinlik sağlamadan, eterik auradaki bu bozulmalar görülerek tespit edilip, tanımlanarak tedavi edilebilirler.

Eterik beden ve Fizik beden, zihinsel bedenden kaynaklanan düşünce formlarına çok güçlü reaksiyonlar verirler. Bu nedenle pozitif düşünce, sağlık üzerinde çok etkindir.

Eterik beden bir başka işlevinde de, yüksek enerji formları ile fizik beden arasında aracılık yapar.F iziksel duyularımızla aldığımız bilgileri, astral ve zihinsel bedenlere iletir, böylece yüksek enerji formlardan fizik bedene enerji ve bilgi aktarır.

Eterik beden zayıfladığında, kişinin enerji ve bilgi iletimi bozularak, zihinsel ilgisizlik, dengesizlik oluşur.

Bir kişinin eterik bedenine bakılarak sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunabilir. Eterik beden fiziksel bedeni koruyucu bir tabaka gibi kuşatır ve zararlı maddelerin bedene girmesine izin vermez. Eterik beden aynı zamanda dış dünyaya yaşam enerjisi saçar.

Eterik bedeni sağlıklı ve güçlü olan insanlara yaklaştığınızda sizde kendinizi olumlu ve pozitif hissedersiniz. Eterik bedene sağlık bedeni de demek mümkündür. Hastalıklar vücutta ortaya çıkmadan önce bu katmanda ortaya çıkarlar ve profesyonel biri sadece eterik bedene bakarak kişinin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olabilir.

Sağlıklı bir yaşam için eterik bedenin güçlü ve sağlıklı olması şarttır. Eterik bedeni zayıflamış biri hastalıklara açık bir durumdadır.

Eterik bedenin önemli bir işlevi de yüksek enerji bedenleri ile fizik beden arasında aracılık yapmasıdır. Bu da eterik bedenin sağlığını kaybetmesi durumunda duygusal, zihinsel ve astral aura katmanları ile kişinin bağlantısının Zayıflayacağı anlamına gelmektedir.

Bu durum bir çok psikolojik sorunun yanısıra önemli kişilik bozuklukları, depresyon hatta intihar eğilimini gündeme getirebilir.

İnsanların yanı sıra hayvanların ve bitkilerin de eterik bedenleri bulunmaktadır. Bir organı kopmuş bir insanın eterik bedeni her zaman o organ varmış gibi görünecektir. Aynı şekilde bir bitkinin yaprağını kesip Kirlian makinesiyle resmini çektiğinizde sanki yaprak tammış gibi görürsünüz. Bu da eterik bedenin bir bütün olduğunu ve sonradan ortaya çıkan kayıplardan etkilenmediğini göstermektedir.

Kişinin hafızasında bacağına ilişkin imgeler oldukça, eterik bedende o bacak kesilmiş olsa bile yer alacaktır. Eterik bedeni doğru anlamak ve eterik bedeninizin güçlenmesi için çalışmalar yapmak sağlık açısından çok önemlidir.

DUYGU BEDENİ;

Eterik bedenin üstünde bulunan ve siyahımsı yapıya sahip olan bir katmandır. Gökkuşağının tüm renklerini barındıran duygusal bedenin o anki rengi kişinin duygusal durumuna göre değişir. Zihinsel bedenden gelen üst düzey enerjiler duygusal bedene ulaşır ve burada bir değişimden geçerek zihinsel bedene iletilir. Kişinin duygusal yapısı bu katmanla ilgilidir. Üst katmanlardan gelen enerjiler burada duygusal anlamlar kazanır ve kişiye özel duygusal süzgeçten geçtikten sonra anlam kazanarak eterik bedene aktarılır.

Aurada; kişinin o anki ruhsal durumuna göre değişen renklerin en iyi algılanacağı alan burasıdır. Örneğin o anda çok öfkeli olan birinin, koyu duygusal bedeninde koyu kirli kırmızı renk hakim olacaktır. Duygusal bedenin durumu kişinin duygusal yapısı ve anlık duyguları ile ilgili bilgiler verir.

Duygulardaki tüm iniş-çıkışlar, duygu beden tarafından auraya yayılır. Duygusal aura sürekli hareket halindedir, duygul beden bu nedenle tüm anlık duyguları yansıtır. Duygu beden, kararsız duygular, bilinçli veya bilinçsiz korku ve saldırganlıkların yanısıra, yalnızlık, terkedilmişlik, özgüven eksikliği ve benzeri duyguları saklayarak taşır.

Bu titreşimler, duygusal aura aracılığı ile dış dünyaya gönderdiğimiz kişisel mesajlarımızı oluştururlar. Çeşitli tarzdaki mesajlardan oluşan bu titreşimsel-frekanslardan, karşılıklı manyetik bir çekim alanı oluşur. Dışarı gönderilen enerji titreşimleri, benzeri tarzdaki titreşimleri çekerek onlarla birleşir, yoğunlaşır ve daha etkin, daha büyük bir enerji yoğunluğu oluşturur.

Bu sayede, çevremiz, bilinç ve bilinçaltından geçirdiğimiz bütün yönleri, bize gösteren bir “AYNA” görevi yapar.

Duygu bedendeki kararsız duygular hep aktif-canlı kalmak ve çoğalmak isterler, böylece kişiyi, özgün duygusal bir tekrarını oluşturmaya iterler, çünkü bu duygular artık zihinde formlaşmış olan duyguların beslenme kaynağıdırlar.

Kişi, içinde kararsız korkular taşıyorsa, bu korkuyu taşıyan ve destekleyen koşul ve titreşimleri kendine çekecektir. Kişi dışa reaksiyonel olarak yansıtmasa bile, içinde saldırganlık hislerini taşıyorsa, bu sayede taşıdığı ve yaydığı titreşimler, bir özel frekans –düzlemden sinyal olarak yayınlanır. Bu yayın, bir anons vazifesi görürcesine çevredeki aynı band üzerinden yayın yapan diğer frekansları kendi üzerine çekerek toplar ve kişi tekrar tekrar, öfke ve saldırganlıklarını dışa vuran varlık ve olaylarla karşılaşır.

Enerjilerin bu işleyiş şekli ile, olumlu yada olumsuz yönlerde titreşimsel olarak yoğunlaşmış ortamlar yaratır, çevreyi ve içindeki varlıkları kirletir, adeta bir virüs bulaştırır veya tersine temizleriz.

Bireysel kirlenme ve tıkanmalar ne kadar sayısal çokluğu kapsıyor ise, o denli toplumsallık kazanır. Bireylerde görülen ruhsal tıkanmalar, aynı tarzda toplumda da kendini göstermeye başlar, kararsız duygulardan meydana gelen bu titreşimler, toplumsal bir özellik kazanır.

Bireylerde görülen ruhsal tıkanmalar, aynı tarzda toplumda da kendini göstermeye başlar, kararsız duygulardan meydana gelen bu titreşimler, toplumsal bir özellik kazanır. Son 20 yıldaki dünya toplumunda, çeşitli alanlardaki birlikteliklerin bozulmasında görülen yüksek orandaki artış, böylesi bir etkileşmeden payını almıştır.

Birey; ”SEVGİ”, ”ŞEFKAT” ve “HOŞGÖRÜ” deki yaşadığı tıkanmalar ve bu duygu formlarının tekrar tanımlanabilmesi dürtüsünün verdiği arayışlarla, ayrılıklara yönelir. Bilmediği, tanımadığı, sevgi ve şefkati aramaya başlar, nedenini bilemediği bir hüzünle, yerine oturamayan bu kararsız duygu titreşimleri formlarıyla.

Bu arayış; yeni bir tanımlama ile, kararsız duyguların, kararlı bir şekilde yerine oturmasına kadar sürer. Diğer yönlerdeki, öfke, kin, nefret, korku, kaygı ve benzeri gibilerden meydana gelen duygu titreşimleri de aynı tarzda yayımlanarak, etkileşim, gelişim ve sonuca ulaşırlar.

”ÖZ”e dönüşün,”YURDA” dönüşün,”BİR” oluşun,”Ruhsal Tekamül” gereği olan, yolu ve sürecidir bu durum. ”SEVGİ-HOŞGÖRÜ-ŞEFKAT ve BAĞIŞLAMA” dan oluşan Evrensel Sistem de varolabilmenin zorunlu gereğidir öğrenim ve arınma.

Bir insan, bilinçli şekilde sevgi ve hoşgörü için çabalayıp, bilinçsizce zıt duygu frekansları yayıyor veya özgüvende eksikliklerin olduğu titreşimler yayıyorsa, bilinçli hedefe ulaşımı zorlaşacak veya engellenecektir.

Astral beden, eğer duygusal sorunlar çözülmemişse, süregelen “Tekamüler Süreçte” bu tıkanıklıkları, eksikleri taşıyacaktır. Astral bedende saklanan, yaşayan çözülmemiş deneyimler, tekrarlanmak üzere yaşam koşullarını ve olayları etkilemeye devam edecektir.

Yaradılış şeklimizi ve enerji yapılarımızın işleyişini anladığımızda, kendimizi “KURBAN” olarak görmek yada kendi zayıflık ve çaresizliklerimizden, diğer insanlar ve çevremizi sorumlu tutmak gibi bir yanılgıya düşmeden, toparlanmalı ve bu duruma son verme çaba ve çalışmalarını yoğunlaştırmalıyız.

Farkına varma, kendi içinde düşündürücü bir özgürlük enerjisini temsil eder çünkü, şimdi farkındalığımızla gördük ki, kaderimiz büyük ölçüde kendi elimizdedir ve artık kendimizi değiştirerek, yaşamımızı da değiştirebiliriz.

ZİHİN BEDENİ;

Duygu bedeninin bitiminde başlar ve astral bedene kadar uzanır. Genelde rengi sarıdır. Fikirlerimizin yapısını barındırır ve düşünce formları bu bedende görülebilir.

Hastalıklarımızın büyük bir çoğunluğu zihinsel bedenimizden kaynaklanmaktadır. Tüm hastalıkların zihinsel nedenlerinin olduğu artık bir çok araştırmacı ve modern tıp tarafından da ortaya konmuştur.

Zihinsel bedenin en önemli özelliği güçlü olduğu zaman kişinin başka insanların etkisi altında kalmaması ve özgür iradesiyle kendi kararlarını verebilmesidir. Zihinsel beden zayıfladığında ise, kişi kararsızlık halindedir ve sürekli başka insanların etkisinde kalarak yaşamına devam eder. “Başkaları ne der” mantığını sürekli öne süren ve yaşamını başkalarının ne düşüneceğine göre planlayan bir kişinin zihinsel bedeni son derece sağlıksızdır.

Olumsuz düşünceleri elemek ve yerlerine olumlu düşünceler yerleştirmek de zihinsel bedenin en önemli işlevidir. Düşüncelerimizin yaşamımızı hangi boyutlarda etkilediğini gözümüzün önüne getirdiğimizde zihinsel bedenimizin önemini daha iyi anlayabiliriz. Hastalıkların önce zihinsel bedende oluşması ve daha alt bedenlerden fiziksel bedenimize geçmesi de zihinsel bedenin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Düşünceleri, yorumları, akılcı ve sezgisel algıları zihinsel beden oluşturur. Zihinsel beden frekansı, Eterik ve duygu bedenden daha yüksek, yapısı da daha az yoğundur.

Farkındalık ne kadar derinse, zihinsel bedenin renkleri de o kadar açık ve yoğun olur. Duygu beden gibi zihinsel bedende de yüksek ve alçak oktavlar vardır. Bir çok insanın tek ve reel gerçeklik olduğuna inandığı, akıl ve mantık sırası izleyen Düşünce-Zihin yapısı, aslında alçak frekansları ifade eder.

Bu tarzdaki zihinsel aktiviteler, fiziksel düzeydeki algılara bağlıdır. Bilgiler fiziksel beden ve duyular ile zihinsel bedene alınır, oradan da eterik beden yoluyla duygu bedene ulaştırılır. Astral beden alınan bilgileri, duygulara çevirerek zihinsel bedene gönderir. Zihinsel beden de bu duyguları düşüncelere uyarlar.

Astral beden ve çözümlenmemiş duygu kalıpları, bilgiyi çarpıtarak yanlı düşünceler haline sokar. Dünyadaki değerlendirme sistemimizde kullandığımız tekrarlanan düşünce kalıpları, bu şekilde ortaya çıkar. Akılcı zihin, hiçbir zaman yansız ve Nötr olamaz. Bu şekilde işleyen bir zihinsel bedende ortaya çıkan düşünceler, genellikle kişisel mutluluk ve dünyevi sorunlarla ilgi düzeyinde kalır.

Zihinsel bedenin işlevi, giderek artan, sorunlara akılcı çözüm bulma şekline dönüşür. Tabii ki bu durum, Öz yapılanmanın çarpıtılmasını ve yeteneklerin sınırlı kalması sonucunu oluşturur.

Zihinsel bedenin asıl görevi, ruhsal beden düzleminde, akılcı zihinle bütünleşerek, Evrensel gerçeği yakalamaktır. Yakalanan bu gerçeklerle, Evrensel gerçeğe uyum sağlanır. Varlığın Ruhsal düzleminden getirilen bu bilgi kendini, önce sezgi ve anlık iç görüler şeklinde, hayal veya ses olarak gösterir, ardından sözlü düşüncelere çevrilir, ”İç Görü” nün kazanılmasını sağlar.

Bu gerçeklik, akılcı zihinden kaynaklanan lineer anlayışın aksine, “Holografiktir”… Üçüncü göz ile Taç chakrası arasındaki bağlantı yoluyla, zihinsel bedenin yüksek derecelerine ulaşılınır. Zihinsel beden bir kez geliştikten sonra Ruhsal bedenin “AYNA” sı olarak, yüksek benliğin bilgeliğinin farkına varır.

ASTRAL BEDEN;

Astral bedenimizin titreşimi diğer bedenlere göre çok daha yüksektir ve algılanması da diğer bedenlere göre daha zordur. Evrensel enerjiler astral bedenimizden auramıza girerler ve burada bir değişime tabi tutularak zihinsel bedene aktarılırlar. Astral bedende ortaya çıkan bir sorun er geç daha alt bedenlere ve oradan da fiziksel bedene yansıyacaktır.

 Astral beden kişinin bütün ile bağlantısını simgeler. Bütünle bağlantısı güçlü olan bir insanın ruhsal bedeni sağlıklı olacak ve evrensel enerjiyi en iyi şekilde alarak diğer katmanlara ulaştıracaktır. Bu evrensel enerji zihinsel katmanda bir değişimden geçecek, duygusal katmanda daha farklı bir yapıya bürünecek ve en son eterik bedenden chakralar vasıtasıyla fiziksel bedene geçerek kişinin yaşam enerjisi haline gelecektir. Ancak bunun için öncelikle astral bedenin sağlıklı olması gerekmektedir.

 Astral bedenin genişliği kişinin ruhsal gelişimiyle doğru orantılıdır. Ruhsal olarak gelişmiş bir kişinin astral bedeni çok uzaklara ulaşabilir. Astral beden kendi yapısına en uygun olan enerjileri alır ve alt bedenlere iletir. Astral bedenin gelişimi ile alınan enerjinin kalitesinde de değişiklik olacaktır ve bu kişinin tüm yaşamını etkileyecektir.
 
Ruhsal açıdan gelişmiş olan insanların yanında huzur, sükunet hisleri duymamız ya da bu kişilerin şifa enerjisi dağıtmaları ruhsal bedenlerinin canlı, parlak ve güçlü olmasıyla ilişkilendirilir.Uyanmış bir ruhsal bilincin aurası, kusursuz bir ovallikte kilometrelerce öteye yayılabilir. Ruhsal beden aracılığı ile içsel birlik ve bütünlüğü yaşarız. Yaratılışın temeli olan “İLAHİ” ile bütünleşiriz.

 
Bu düzleme ulaştığımızda, yaratılışta var olan her şeyin içinde olur, içine girebiliriz… Kişi, dünyevi, astral, zihinsel frekans düzlemlerin gerektirdiği bilinç evrelerini aşmış olsa bile, ölümsüz olan ruhsal beden dışındaki tüm bedenler zamanla, zaman düzleminde çözülürler…

 Varoluşumuzun kaynağını, hedefini ve yaşamımızın amacını, yalnızca ruhsal beden yoluyla tanımlayabiliriz. Kendimizi onun titreşimlerine açtığımızda, yaşamımız yeni bir “NEFES” ile zenginleşir. Tüm eylemlerimiz, yüksek “BEN” likten doğar, ve yaşamımız, benliğin en yüksek ve doğal özellikleri olan “SEVGİ” “MUTLULUK” ve “BİLGİ” yi yani “HAKİKAT” i yansıtır.

 Yaratılışımız, yaratılışın titreşim ve kanunları, renk ve şekilleri, koku ve sesleri ile sonsuz bir düzende yer alır, kendini gösterir. Bu sonsuz düzen içinde aslında ayrı olduğumuz, uzak olduğumuz hiçbir şey yoktur.

 Varlığımızın “asl”ı,cevheri; varoluşun tümünü yaratan ve yayan, değişmeyen, zamansız ve mekansız, her yerde ve an’da bulunan “Mutlak” la bölünmez bir “BİR” lik içindedir. Varoluş doğası ve nedenine bağlı olarak bu saf, sınırsız varoluş, “SEVGİ” “HOŞGÖRÜ” ve “MUTLULUK” tur.
 
Bu gelişim içinde hiçbir zaman yok olamayacağımızı, ölümün sadece dış görüntünün değişimi olduğunu unuttuk. Korku, doğal ve kaçınılmaz bir şekilde büzülme, kasılma ve kramplara yol açar, bu da ayrılığı ve korkunun çeşitli biçimlerini besler. Bu yanlış algılama ve çevirimden kurtulup, ”BİR” lik duygusunu ve “ÖZ” lüğünü yeniden elde etmek, yeryüzündeki tüm inanç ve yolların temel amacıdır.
 
Chakralar, insan enerji sistemi içinde, korkudan doğan engellere en duyarlı enerji merkezleridir, buralarda oluşan bir aksama ve engel, enerji kanalları boyunca da yayılır, ”yaşam enerjileri”nin serbestce akıp, çeşitli bedenlerimize, “BİR” liğin bilincini yansıtmaları için gerekli enerjilerin sağlanmasını engeller.
 
Ayrılık, yalnız kalma, içsel boşluk duyguları, çeşitli kaygılar ve ölüm korkusu, yalnız kendi içliğimizde bulabileceğimizi, dış dünyada aramamıza neden olur. Bu durum,başkalarının sevgi ve takdirine, fiziksel ve düşünsel tutkularımıza, başarıya ve maddesel varlıklara bağımlılaşarak,”ASL”olanın sevgi ve takdirini unutmamızı sağlayarak, içimizdeki boşluğu bu arayışlarla doldurmaya çalışırız.
 
Hepimizin bir diğerinin parçası olduğunu,”BİR”in bütünlüğünde olduğumuzu, unuturuz. Yaratılan şeyleri ve çevremizdeki insanları seveceğimize, onları rakipler ve hatta düşmanlar olarak görürüz. Sonunda kendimizi korumamız, belli insanlar, koşullar ve bilgilerle karşı karşıya gelmememiz gerektiğini hissettiğimiz bir duruma ulaşırız. Ulaştığımız bu sonuçla, korku, kaygı, önyargılarla yalnızlaşıp bunalarak, chakralarımızın daha da büzülmelerine neden oluruz.
 
Çevremizdeki insanların ya da gurupların,t oplulukların, takdir ve onayına o kadar güçlü ihtiyaç hissediyoruzki, asıl kökümüzün, BİR’in, Bütün’ün, “YARADAN” ın, takdir, onay ve sevgisini unutarak, insanların, toplumun ve kendimizin yapay beklentilerine karşılık verebilmek için,yaşamımızı ve isteklerimizi bastırarak değiştirebiliyoruz. İçten gelen duygularımızı ve Evrensel olgu ve oluşların yönlendirmelerini bastırıyoruz.
 
Bunu yapabilmek için de, farkında olmadan chakralarımızı sıkıştırıyoruz, böylelikle söz konusu ilgili chakranın enerjisi tutulmuş oluyor. Enerjiler özgün biçimleriyle yayılmadıkları zaman bozulup, çıkmaya çalışırlar ve bir şekilde çıkarlar, güçlü ve genellikle olumsuz duygular ve aşırı bir aktivite ile dışarı verilirler.
 
Bireysel sistemimizde engellemeler sonucu bozulan ve giderek yoğunlaşarak bir patlama ile tekrar serbest hale gelen bu negatif enerji, enerjilerin yok olmaması ve serbest salınımından dolayı, var olduğumuz alanda aktivitesini sürdürür, kozmik alanı kaplayarak bir virüs gibi, diğer yaratılmış birimlere, insanlara sızmak ve bulaşmak üzere aktivitesine devam eder. Her şey aslına döner ilkesi gereği, o enerji tekrar tekrar çeşitli zamanlarda kendisini üreten reaktöre yani bireye geri dönüşler, saldırılar yapar.

 Chakra engellemelerinde, giderek bozulan, yoğunlaşan bir negatif (-) YİN enerjisi, sistemdeki tüm enerjinin alıkonması şeklinde kendini gösterebilir. Sistemdeki enerji akışını tamamen durdurabilir, çünki enerjinin dolaşımı ve yukarı çıkması için sağlıklı dönüşümü ve paylaşımı için hiçbir olanak sağlanmamıştır.

 Sonuç; yetersiz yaşam enerjisi ve zarar görmüş chakranın zayıflamasıdır. Engellenen ve bozulan chakra işlevlerinin sonuçları ve aşırı yüklenmenin etkileri,birey bütünlüğüne ve Evrensel bütünlük bazında diğer bireysel bütünlüklere verilen zarardır.

 

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam143
Toplam Ziyaret854705
SHOPIER

Site Haritası